Zadania i cele ukierunkowane


UKS „Siódemka” stawia sobie za cel:
 • zapewnienie wszechstronnego przygotowania fizycznego
 • ciągłe doskonalenie poziomu wytrenowania bazując na wysokim ogólnym i ukierunkowanym przygotowaniu fizycznym
 • organizację systematycznej pracy wychowawczej z uwzględnieniem zasad moralnych
 • wpajanie nawyków przestrzegania etyki sportowej i etyki dyscypliny
 • wzmacnianie zdrowia, przestrzeganie higieny osobistej, higieny treningu, a także dokładnej organizacji kontroli medycznej
 • systematyczne uczestnictwo w treningach, konsultacjach, zgrupowaniach oraz zawodach
 • aktywne uczestnictwo w popularyzacji judo wśród młodzieży szkolenj
 • promowanie miasta, gminy i powiatu Sochaczew

Pomyślna realizacja przedstawionych zadań zapewni:
 • wzmacnianie zdrowia
 • harmonijny rozwój fizyczny
 • wysoki poziom przygotowania techniczno-taktycznego, psychicznego, intelektualnego i teoretycznego zawodniczek i zawodników