Zadania Ogólne


UKS „Siódemka” Sochaczew mając na uwadze promocję i rozwój sportu judo w Sochaczewie podejmuje niezbędne działania by:
  • zapewnić wszystkim młodym ludziom możliwość brania udziału w szkoleniu z zakresu wychowania fizycznego ogólnorozwojowego, ukierunkowanego i specjalistycznego judo
  • zapewnić każdemu ćwiczącemu możliwość uczestnictwa w zajęciach sportowych w bezpiecznych i chroniących zdrowie warunkach oraz we współpracy z odpowiednimi organizacjami sportowymi
  • zapewnić by każdy zainteresowany i uzdolniony sportowiec miał możliwość doskonalenia poziomu swoich umiejętności i osiągnięcia wybitnych indywidualnych wyników
  • chronić i rozwijać moralne i estetyczne zasady sportu, a także poszanowanie godności ludzkiej oraz bezpieczeństwo osób zaangażowanych w uprawianie sportu judo poprzez uchronienie zawodniczek i zawodników od wyzysku z przyczyn politycznych, handlowych, finansowych oraz od działań niewłaściwych lub deprecjonujących, w tym przed używaniem narkotyków, alkoholu i nikotyny.